SZUKAJ NA WWW.GRZYBY-PK.PL

Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Geopyxis delectans (Starbäck) K. Hansen & X.H. Wang, in Wang, Huhtinen & Hansen, Mycologia 108(6): 1206 (2016)
(= Kotlabaea delectans)
garstnica ...
SYSTEMATYKA:
Fungi » Ascomycota » Pezizomycotina » Pezizomycetes » Pezizomycetidae » Pezizales » Pyronemataceae

SYNONIMY: dla nazwy przyjętej przez Index Fungorum: Kotlabaea delectans (Starbäck) Svrček, Česká Mykol. 28(3): 131 (1974)

Aleuria delectans (Starbäck) Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 45 (1907)
Geopyxis delectans (Starbäck) K. Hansen & X.H. Wang, in Wang, Huhtinen & Hansen, Mycologia 108(6): 1206 (2016)
Humaria delectans Starbäck, Bot. Notiser: 211 (1898)
Cechy makroskopowe
Cechy mikroskopowe
Gatunki podobne
Występowanie
Na terenie Puszczy Knyszyńskiej gatunek wydaje się być dość częstym ale nie na wszystkich obszarach. Zazwyczaj wyrasta na początku jesieni (wrzesień). Miejsca przez niego preferowane to pobocza dróg leśnych o podłożu z minimalną lub zupełnie bez warstwy sciółki. Zdecydowanie zasobne w wilgoć.
Jak do tej pory spotykane jedynie w lasach wokół Krasnego Lasu. Być może wpływ na jego występowanie ma odmienny charakter podłoża występujący w tym rejonie: gleby bardziej gliniaste w porównaniu do innych, piaszczystych występujących zazwyczaj na terenie Puszczy Knyszyńskiej???
Wartość
2018.08.05
Puszcza Knyszyńska, okolice zalewu w leśnictwie Zielona.
Owocniki na skraju drogi leśnej, bór sosnowy z niewielką domieszką liściastych.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 02. 03.
04. 05. 06. 07.
2016.09.09
Skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Ogrodniczek.
Owocniki na błotnistym skraju koleiny, drogi leśnej.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
08. 09. 10. 11.
2016.09.25
Puszcza Knyszyńska, kilka km na SE od leśniczówki Krasny Las.
Kilka owocników w rowie przydrożnym, miejsce zbierania się wód opadowych.


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------
12. 13. 14.
2018.09.30
Puszcza Knyszyńska, kilkset metrów od leśniczówki Krasny Las.
Owocniki na skraju koleiny drogi leśnej.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22.
Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 13.12.2019

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 216

DATA UTWORZENIA STRONY: 29.09.2018