SZUKAJ NA WWW.GRZYBY-PK.PL

Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 188 (1886)
sarniak sosnowy
SYSTEMATYKA:
Fungi » Basidiomycota » Incertae sedis » Agaricomycetes » Thelephorales » Bankeraceae » Sarcodon

SYNONIMY:
Hydnum repandum var. squamosum (Schaeff.) Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 139 (1815)
Hydnum squamosum Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 99 (1774)
Hydnum squamosum subsp. maximum (P. Karst.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 9: 208 (1891)
Sarcodon maximus (P. Karst.) Mussat, in Saccardo, Syll. fung. (Abellini) 15: 325 (1900)
Sarcodon squamosus subsp. maximus P. Karst., Hedwigia 28: 366 (1889)
Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 188 (1886) subsp. squamosus

INNE POLSKIE NAZWY:
wszystkie poniżej wymienione nazwy odnoszą się do gatunku zbiorowego jakim dawniej był S. imbricatus, wobec tego śmiało można zastosować je również do później wyłonionego S. squamosus:
sarniak dachówkowaty (Gumińska & Wojewoda 1968); kolczak łoszak (Jundziłł 1830); kolczak dachówkowaty, łoczak, łosuń, sarna, siarna (Berdau 1876);
- oraz jeszcze bardzo wiele potocznych nazw regionalnych.
Cechy makroskopowe
Cechy mikroskopowe
Gatunki podobne
Jeszcze do niedawna S. squamosus jako odrębny gatunek w zasadzie nie istniał, wyłoniono go z S. imbricatus. Makroskopowo w zasadzie nie jest możliwe ich odróżnienie, mikrocechy też są bardzo zbieżne.
Najpewniejszym wobec tego sposobem rozpoznania, jest dokładne określenie partnera mikoryzowego:
S. squamosus - sosna
S. imbricatus - świerk
Występowanie
Gatunek typowo jesienny, wyrasta w lasach sosnowych, rzadziej innych, ale zawsze w towarzystwie swego partnera mikoryzowego jakim jest sosna.
Wartość
Bardzo smaczny gatunek jadalny i pomimo coraz mniejszej populacji oraz objęcia go ochroną, nadal jest powszechnie pozyskiwany do konsumpcji.
Trudno określić jaki wpływ na ten gatunek ma prowadzona gospodarka leśna, biorąc pod uwagę fakt, że nader rzadko występuje w lasach dziewiczych, za to chętnie wyrasta w sztucznych nasadzeniach sosnowych po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku.
Faktem jest jednak, że jego populacja maleje z każdym rokiem, czy przyczyną tego jest jego pozyskiwanie? - trudno jednoznacznie stwierdzić.
2012.11.10
Las sosnowy w pobliżu Ogrodniczek.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

----------------------------------------------------------
01. 02.
ZGŁOSZENIA DO KRAJOWEGO REJESTRU (GREJ):

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ID: 149869 z dn. 2009.10.20 (ATPOL: GC-01)
las typowo sosnowy, bez domieszki świerka, około 300m na wschód od Ogrodniczek.
Dwa owocniki na ziemi.

Publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o


DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 28.12.2019

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 337

DATA UTWORZENIA STRONY: 06.03.2015