Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybówGATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ
cyfrą (1) oznaczono – gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

§ 7. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:

1) zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk – nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej,

leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów, z wyjątkiem gatunków oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2

do rozporządzenia;

Treść całego rozporządzenia można pobrać ze strony (PDF).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).
Osoby które chciałyby porównać obecną liste z poprzedzającą, mogą ją pobrać w formie (PDF).

Diplocystaceae
Astraeus hygrometricus - promieniak wilgociomierz
Physalacriaceae
(1) Armillaria ectypa - opieńka torfowiskowa
(1) Rhodotus palmatus - żyłkowiec różowawy
Sarcosomataceae
Sarcosoma globosum
Pleurotaceae - boczniakowate
(1) Pleurotus eryngii - boczniak mikołajkowy
Boletaceae - borowikowate
(1) Boletus radicans - borowik korzeniasty
(1) Boletus appendiculatus ssp. regius - borowik żółtobrązowy podgat. królewski
(1) Boletus satanas - borowik szatański
Sarcoscyphaceae - czarkowate
(1) Microstoma protracta - czareczka długotrzonowa
(1) Sarcoscypha jurana - czarka jurajska
Tricholomataceae - gąskowate
(1) Catathelasma imperiale - dwupierścieniak cesarski
(1) Hygrocybe calyptriformis - wilgotnica czapeczkowata
Geastraceae - gwiazdoszowate
(1) Myriostoma coliforme - gwiazda wieloporowa
Geastrum lageniforme
(1) Geastrum berkeleyi - gwiazdosz angielski
(1) Geastrum elegans - gwiazdosz bury
(1) Geastrum schmidelii - gwiazdosz karzełkowaty
(1) Geastrum floriforme - gwiazdosz kwiatuszkowaty
(1) Geastrum campestre - gwiazdosz szorstki
(1) Geastrum hungaricum - gwiazdosz węgierski
(1) Geastrum saccatum - gwiazdosz workowaty
(1) Geastrum fornicatum - gwiazdosz wzniesiony
Bankeraceae - kolcownicowate
(1) Hydnellum scrobiculatum - kolczakówka dołkowana
(1) Hydnellum ferrugineum - kolczakówka kasztanowata
(1) Hydnellum caeruleum - kolczakówka niebieskawa
(1) Hydnellum peckii - kolczakówka piekąca
(1) Hydnellum aurantiacum - kolczakówka pomarańczowa
(1) Hydnellum concrescens - kolczakówka strefowana
(1) Hydnellum suaveolens - kolczakówka wonna
(1) Hydnellum geogenium - kolczakówka zielonożółta
(1) Hydnellum compactum - kolczakówka żółtobrązowa
(1) Sarcodon joeides
(1) Sarcodon underwoodii
(1) Sarcodon glaucopus - sarniak sinostopy
(1) Sarcodon scabrosus - sarniak szorstki
(1) Boletopsis grisea - szaraczek sosnowy
Pezizaceae - kustrzebkowate
Sarcosphaera coronaria - koronica ozdobna
Suillaceae - maślakowate
(1) Suillus tridentinus - maślak trydencki
Agaricaceae - pieczarkowate
(1) Tulostoma kotlabae - berłóweczka czeska
(1) Tulostoma squamosum - berłóweczka łuskowata
(1) Tulostoma melanocyclum - berłóweczka rudawa
Fomitopsidaceae - pniarkowate
(1) Antrodia albobrunnea - jamkówka białobrązowa
(1) Fomitopsis officinalis - pniarek lekarski
(1) Pycnoporellus alboluteus - pomarańczowiec bladożółty
(1) Buglossoporus quercinus - porojęzyk dębowy
(1) Amylocystis lapponica - późnoporka czerwieniejąca (amylek lapoński)
Corticiaceae - powłocznikowate
(1) Corticium polygonioides - powłocznik białofioletowy
Morchellaceae - smardzowate
(1) Disciotis venosa - krążkówka żyłkowana
Hericiaceae - soplówkowate
(1) Hericium erinaceum - soplówka jeżowata
Sclerodermataceae - tęgoskórowate
(1) Scleroderma septentrionale - tęgoskór korzeniasty
Tuberaceae - truflowate
Tuber mesentericum - trufla wgłębiona
Polyporaceae - żagwiowate
(1) Hapalopilus croceus - miękusz szafranowy
(1) Skeletocutis odora - szkieletnica wonna
(1) Polyporus rhizophilus - żagiew korzonkowa
GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ
cyfrą (1) oznaczono – gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

§ 7. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:

1) zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk – nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej,

leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów, z wyjątkiem gatunków oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2

do rozporządzenia;

Treść całego rozporządzenia można pobrać ze strony (PDF).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).
Osoby które chciałyby porównać obecną liste z poprzedzającą, mogą ją pobrać w formie (PDF).

Boletaceae - borowikowate
Xerocomus parasiticus -podgrzybek tęgoskórowy
Phylloporus pelletieri - poroblaszek żółtoczerwony
Strobilomyces strobilaceus - szyszkowiec łuskowaty
Entolomataceae - dzwonkówkowate
(1) Entoloma sphagnorum
(1) Entoloma cuspidiferum - dzwonkówka bagienna
(1) Entoloma turci - dzwonkówka ciemniejąca
(1) Entoloma bloxamii - dzwonkówka szarofioletowa
Tricholomataceae - gąskowate
(1) Leucopaxillus compactus - białokrowiak trójbarwny (Bio-Forum)
(1) Tricholoma aurantium - gąska pomarańczowa
(1) Hygrocybe citrinovirens - wilgotnica cytrynowozielona
(1) Hygrocybe splendidissima - wilgotnica okazała
(1) Hygrocybe aurantiosplendens - wilgotnica ozdobna
(1) Hygrocybe fornicata - wilgotnica sklepiona
(1) Hygrocybe reidii - wilgotnica włoska
(1) Hygrocybe ingrata - wilgotnica zasadowa
(1) Hygrophorus atramentosus - wodnicha atramentowa
(1) Hygrophorus latitabundus - wodnicha brunatnobiała
(1) Hygrophorus capreolarius - wodnicha kozia
(1) Hygrophorus persoonii - wodnicha oliwkobrązowa (Bio-Forum)
(1) Hygrophorus calophyllus - wodnicha różowoblaszkowa
(1) Hygrophorus erubescens - wodnicha zaróżowiona
Russulaceae - gołąbkowate
(1) Lactarius zonarioides - mleczaj strefowany
(1) Lactarius repraesentaneus - mleczaj żółtofioletowy
Geastraceae - gwiazdoszowate
Geastrum corollinum - gwiazdosz brodawkowy
Geastrum quadrifidum - gwiazdosz czteropromienny
Bondarzewiaceae - jodłownicowate
Bondarzewia mesenterica - jodłownica górska
Exidiaceae - kisielnicowate
Tremiscus helvelloides - płomykowiec galaretowaty
Discinaceae - krążkownicowate
(1) Gyromitra ambigua
(1) Gyromitra fastigiata
Psathyrellaceae - kruchaweczkowate
(1) Psathyrella maculata
(1) Psathyrella caput-medusae - kruchaweczka meduzogłowa (Bio-Forum)
Ganodermataceae - lakownicowate
Geoglossaceae - łęgotowate
(1) Microglossum viride - małozorek zielony
(1) Trichoglossum hirsutum - włosojęzyk szorstki
Suillaceae - maślakowate
Boletinus cavipes - borowiczak dęty
Suillus flavidus - maślak błotny (żółtawy)
Suillus sibiricus - maślak syberyjski
Fistulinaceae - ozorkowate
Agaricaceae - pieczarkowate
Bovista paludosa - kurzawka bagienna
Strophariaceae - pierścieniakowate
Pholiota heteroclita - łuskwiak włóknistołuskowaty
(1) Agrocybe cylindracea - polówka południowa
Fomitopsidaceae - pniarkowate
(1) Antrodia ramentacea - jamkówka kurczliwa
Fomitopsis rosea - pniarek różowy
Grifola frondosa - żagwica listkowata
Gomphaceae - siatkoblaszkowate
Clavariadelphus truncatus - buławka obcięta
Clavariadelphus pistillaris - buławka pałeczkowata
Clavariadelphus ligula - buławka spłaszczona
Gomphus clavatus - siatkoblaszek maczugowaty
Sparassidaceae - siedzuniowate
Stereaceae - skórnikowate
(1) Aleurocystidiellum subcruentatum - tarczóweczka wielkozarodnikowa
Morchellaceae - smardzowate
Verpa bohemica - naparstniczka czeska
Verpa conica - naparstniczka stożkowata
Morchella crassipes - smardz grubonogi (okazy rosnące poza terenem ogrodów,upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni)
Morchella esculenta - smardz jadalny (okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni)
Morchella gigas - smardz półwolny (okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni)
Morchella conica - smardz stożkowaty (okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni)
Morchella elata - smardz wyniosły (okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni)
Hericiaceae - soplówkowate
Hericium coralloides - soplówka bukowa
Hericium flagellum - soplówka jodłowa
Helotiaceae - tocznikowate
Cortinariaceae - zasłonakowate
(1) Cortinarius elegantior - zasłonak słomkowożółty
GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Treść całego rozporządzenia można pobrać ze strony (PDF).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).

Nadmienić w tym miejscu wypada, że wprowadzenie tych trzech wariantów ochrony grzybów, w przypadku przeciętnego Kowalskiego nic nie zmienia. Poniższa tabela bowiem zezwala na pozyskiwanie gatunków grzybów w niej wymienionych tylko po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Mowa o tym w § 7 pkt. 2:

2) zakazy: umyślnego niszczenia i uszkadzania – nie dotyczą:

a) pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska

lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,

Ganodermataceae - lakownicowate
Ganoderma lucidum - lakownica żółtawa (ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają)
Fomitopsidaceae - pniarkowate
Grifola frondosa - żagwica listkowata (ręczny zbiór owocników)
Hymenochaetaceae - szczeciniakowate
Inonotus obliquus - błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny) (odcięcie narzędziem o ostrej krawędzi narośli na drzewie z błyskoporkiem podkorowym (forma anamorficzna), należy ograniczyć uszkodzenie drzewa)
Morchellaceae - smardzowate
Morchella crassipes - smardz grubonogi (ręczny zbiór owocników)
Morchella esculenta - smardz jadalny (ręczny zbiór owocników)
Morchella gigas - smardz półwolny (ręczny zbiór owocników)
Morchella conica - smardz stożkowaty (ręczny zbiór owocników)
Morchella elata - smardz wyniosły (ręczny zbiór owocników)
Polyporaceae - żagwiowate
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 17.08.2023

LICZBA ODWIEDZIN: 275

DATA UTWORZENIA: 09.11.2014