Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Tricholomataceae - gąskowate
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Callistosporium - ...Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Tricholoma - gąska (Jundziłł 1830)

W Europie występuje około 65 gatunków z tego rodzaju. W Polsce około pięćdziesięciu.


Tricholoma cingulatum
gąska wierzbowa

Tricholoma columbetta
gąska gołębia

Tricholoma equestre
gąska zielonka

Tricholoma fulvum
gąska żółtobrunatna

Tricholoma imbricatum
gąska dachówkowata

Tricholoma populinum
gąska topolowa

Tricholoma portentosum
gąska niekształtna

Tricholoma psammopus
gąska modrzewiowa

Tricholoma saponaceum
gąska mydlana

Tricholoma scalpturatum
gąska żółknąca

Tricholoma stans
gąska gorzkawa

Tricholoma sulphureum
gąska siarkowa

Tricholoma terreum
gąska ziemistoblaszkowa

Tricholoma vaccinum
gąska krowia


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Clitocybe - lejkówka (Chełchowski 1898)


Clitocybe amarescens
lejkówka gorzkawa


Clitocybe clavipes
lejkówka buławotrzonowa
obecnie: Ampulloclitocybe clavipes

Clitocybe connata
kępkowiec białawy
dawniej: Lyophyllum connatum

Clitocybe costata
lejkówka karbowana


Clitocybe diatreta
lejkówka rdzawa


Clitocybe ditopa
lejkówka mączna


Clitocybe fragrans
lejkówka pachnąca


Clitocybe gibba
lejkówka żółtobrązowa


Clitocybe metachroa
lejkówka dwubarwna


Clitocybe odora
lejkówka zielonawa


Clitocybe pruinosa
lejkówka oszroniona


Clitocybe sinopica
lejkówka czerwonawa
obecnie: Bonomyces sinopicus

Clitocybe squamulosa
lejkówka łuseczkowata


Clitocybe vermicularis
lejkówka modrzewiowaTricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Lepista - gąsówka (Gumińska & Wojewoda 1983)


Lepista flaccida
gąsówka rudawa

Lepista irina
gąsówka irysowa

Lepista luscina
gąsówka szrobrązowa

Lepista nebularis
gąsówka szarawa

Lepista nuda
gąsówka fioletowawa

Lepista sordida
gąsówka brudnofioletowa


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Pseudoclitocybe - lejkownik (Wojewoda 1999)


Psedoclitocybe cyathiformis
l. kubkowatokapeluszowy

Psedoclitocybe obbata
lejkownik pępówkowaty


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Cantharellula - pieprzniczka (Wojewoda 2003)


Cantharellula umbonata
pieprzniczka szarawa


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Collybia - pieniążek (Chełchowski 1898)

Collybia tuberosa
pieniążek ciemnobulwkowy

Collybia cookei
pieniążek żółtobulwkowy


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Delicatula - żyłkoblaszka (Wojewoda 2003)

Delicatula integrella
żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Myxomphalia - śluzopępka (Wojewoda 1998 - w odniesieniu do Fayodia

Myxomphalia maura
śluzopępka węglolubna
(= Fayodia maura)


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Melanoleuca - ciemnobiałka (Wojewoda 1998)

Melanoleuca brevipes
ciemnobiałka krótkotrzonoawa


Melanoleuca cognata
ciemnobiałka płowa


Melanoleuca excissa
ciemnobiałka jasnoszara


Melanoleuca friesii
ciemnobiałka ...


Melanoleuca melaleuca
ciemnobiałka ciemna


Melanoleuca polioleuca
ciemnobiałka ...


Melanoleuca rasilis
ciemnobiałka ...


Melanoleuca strictipes
ciemnobiałka popękana


Melanoleuca verrucipes
c. brodawkowanotrzonowaTricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Leucopaxillus - białokrowiak (Gumińska & Wojewoda 1983)

Leucopaxillus compactus
białokrowiak trójbarwny


Leucopaxillus giganteus
białokrowiak okazałyTricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Omphalina - pępówka (Chełchowski 1898 - nazwa rodzajowa stosowana w polskim piśmiennictwie naukowym zarówno w stosunku do gatunków należących do Omphalina, jak i do Arrhenia.)

Wg. Władysława Wojewody (2003) na terenie Polski występowało około 20 gatunków tego rodzaju. Zamieszanie jednak w tej grupie grzybów jest tak ogromne, że trudno określić dokładniej ich ilość. Obecnie znaczna ich część została przeniesiona do rodzaju Arrhenia, a na domiar tego poszczególne źródła nie są zgodne w tym temacie. Niektóre z nich przeniesiono z kolei do zupełnie nowo utworzonych rodzai.

Patrz również - Arrhenia


Omphalina ericetorum
pępówka pofałdowana
(= Lichenomphalia umbellifera)

Omphalina hepatica
pępówka wątrobiana
(= Omphalina subhepatica)

Omphalina postii
pępówka pomarańczowa
(= Loreleia postii)

Omphalina pyxidata
pępówka kubkowataTricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Arrhenia - pępówka (Chełchowski 1898 - nazwa rodzajowa stosowana w polskim piśmiennictwie naukowym zarówno w stosunku do gatunków należących do Omphalina, jak i do Arrhenia.)
Patrz również - Omphalina

Arrhenia acerosa
języczek półkolisty

Arrhenia baeospora
pępówka ...

Arrhenia epichysium
pępówka nadrzewna

Arrhenia obscurata
pępówka czarnobrązowa

Arrhenia retiruga
języczek siatkowany

Arrhenia spathulata
języczek strefowany


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Phyllotopsis - boczniaczek (Wojewoda 1999)

W Polsce występuje tylko jeden gatunek.


Phyllotopsis nidulans
boczniaczek pomarańczowożółtyTricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Resupinatus - odgiętka

Resupinatus applicatus
odgiętka pofałdowana

Resupinatus poriaeformis
puchareczka szarobrązowa

Resupinatus trichotis
odgiętka czarniawa


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Rimbachia - bezblaszka


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Ripartites - kosmatek (Wojewoda 2003)

W Polsce występują dwa gatunki.


Ripartites tricholoma
kosmatek strzępiastobrzegiTricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Tricholomopsis - rycerzyk (Zaleski 1948)

W Polsce występują trzy gatunki.


Tricholomopsis decora
rycerzyk oliwkowożółty

Tricholomopsis rutilans
rycerzyk czerwonozłoty


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis
Gamundia - ....


Tricholomataceae
Arrhenia Callistosporium Cantharellula Clitocybe Collybia Delicatula Gamundia Lepista Leucopaxillus Melanoleuca Myxomphalia(= Fayodia) Omphalina Phyllotopsis Pseudoclitocybe Resupinatus Rimbachia Ripartites Tricholoma Tricholomopsis

LITERATURA:
(1). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes (Wojewoda 2003)
(2). Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda: Grzyby i ich oznaczanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985
KONTAKT E-MAIL