Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 325 (1838) [1836-1838]
wodnicha kropkowana (Gumińska & Wojewoda 1983)
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Agaricomycetidae » Agaricales » Hygrophoraceae » Hygrophorus
Zdjęcie główne przedstawia owocniki ze stanowiska położonego w pobliżu Ogrodniczek, gm. Supraśl, wilgotne lasy świerkowe z małą domieszką liściastych.
SYNONIMY:
Index Fungorum

INNE POLSKIE NAZWY:
wodnicha punktowana (Gumińska 1997);
Uwagi
Na terenie Puszczy Knyszyńskiej występuje dość pospolicie. Szczególnie w tym rejonie gatunek ten upodobał lasy świerkowe o niecow ilgotnym i mszystym podłożu. Chociaż nie tak masowo ale występuje również w lasach sosnowych, nawet dość jeszcze młodych.
Stanowisko położone na skraju jez. Komosa (gm. Suprasl), las o wilgotnym podłożu, mieszany (świerk, olsza, z rzadka topola i brzoza).
Zdjęcia wykonane w listopadzie 2011 roku.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 196337.


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.04
Kilkaset metrów na E od Ogrodniczek.
Obrzeże stosunkowo jeszcze młodego lasu sosnowego, zasadzonego na terenie wyrobiska pożwirowego.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Z tego samego stanowiska zostały we wcześniejszym terminie również zebrane owocniki i wysłane do mikroskopowani.
2014.12.19
Miroskopował Błażej Gierczyk.
Numer watku na Bio-Forum: 33/727749.
POZOSTAŁE ZGŁOSZENIA DO KRAJOWEGO REJESTRU GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH (GREJ):

------------------------------------------------------------------------------------
ID: 196334 z dn. 2011.10.09 (ATPOL: GC-02)
Około 3 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie.
Stary las świerkowy, na ziemi, w znacznym rozproszeniu wokół świerka, kilkanaście owocników.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

------------------------------------------------------------------------------------
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 14.02.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 392

DATA UTWORZENIA STRONY: 13.11.2012