Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Uwaga !!! - odnośniki zamieszczone w indeksie otwierają się w nowej karcie.
Index "L - Ł"

ŁACIŃSKI

Laccaria
Lachnella
Langermannia
Lasiosphaeria
Lasiosphaeris
Leptosphaeria
Letendraea
Leucoscypha
Leucostoma
Lophiostoma
Lophium
Lophodermium
Loweomyces
Lyophyllum


POLSKI
(indeks polski nie zawiera nazw wszystkich gatunków)

L ...
Lakownica
Lakówka
Lejkoporek
Lejkowiec
Lejkowniczek
Lejkownik
Lejkówka
Lejóweczka
Lipnik
LisówkaŁ ...
Łojek
Łojówka
Łopatnica
Łuskowiec (patrz drobnołuszczak)
Łuskwiak
Łuszczak
Łyczak
Łycznik
Łysak
Łysiczka
Łysostopek
Łzawniczka
Łzawnik
KONTAKT E-MAIL