Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Meruliopsis corium (Pers.) Ginns, Can. J. Bot. 54((1-2)): 126 (1976)
= Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto, Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol. seer 16(4): 383 (1967)
włókniczek skórkowaty (Wojewoda 2003)
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Incertae sedis » Polyporales » Irpicaceae
SYNONIMY:
Index Fungorum

INNE POLSKIE NAZWY:
stroczek skórkowaty (Kwieciński 1896); włókniczek skórzasty (Wojewoda 1973);
Uwagi
2013.02.13
Wyrobisko pożwirowe w pobliżu Ogrodniczek, na pniu ściętej, młodej brzozy.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------
2013.03.01
Zadrzewienie śródpolne w pobliżu Ogrodniczek.
Na gałęzi, leżącej na kupie chrustu liściastego, prawdopodobnie gałązka należała do czeremchy.
---------------------------------------------------------------------------------------
2014.02.15
Zadrzewienie śródpolne w pobliżu Ogrodniczek.
Na leżącej na ziemi gałązce liściastego.
-----------------------------------------------------------------------------------------
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 14.02.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 810

DATA UTWORZENIA STRONY: 22.02.2013