Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Otidea onotica (Pers.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 330 (1870) [1869-70]
uchówka ośla
Fungi » Ascomycota » Pezizomycotina » Pezizomycetes » Pezizomycetidae » Pezizales » Pyronemataceae
Uwagi
2016.08.28
Skraj Puszczy Knyszyńskiej, około 3 km na NE od Supraśla.
Fragment lasu mieszanego: dąb, świerk, inne rzadziej.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------

Otidea cf. onotica
Owocniki wykazują bardzo duże podobieństwo do tego gatunku, jednak pomimo tego niektóre cechy nie mieszczą się w granicach wartości podanych przez autorów innych publikacji. Podstawową różnicą są zbyt małe rozmiary zarodników. Podane na zdjęciu przy opisach były największymi jakie udało mi się pomierzyć. Ich zakres w zasadzie przy innych pomiarach zaczynał się od 10 µm. Również tekstura w Extal exipulum w niektórych fragmentach owocnika wykazywała bardziej podobieństwo do textura prismatica-angularis a nie do textura angularis?
Z tego też powodu nie można uznać powyższego rozpoznania jako pewnego!!!

2016.08.15
Puszcza Knyszyńska, około 3 km na NE od Supraśla, zadrzewienie mieszane: dąb, świerk oraz inne rzadziej.
Kilka owocników tuż u podstawy sędziwego dębu.
-------------------------------------------------------------------------------------
2016.08.12
Okolice Ogrodniczek, teren nieużytkowanej starej żwirowni.
Grupka owocników w rzadkim zadrzewieniu sosnowym.
Owocniki nasiąknięte, po długotrwałych nocnych opadach deszczu.
Zarodniki: 11.96-14.46 x 6,38-7,27 µm; Q = 1.87-2.10 µm.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

----------------------------------------------------------------------------

KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 14.02.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 976

DATA UTWORZENIA STRONY: 16.02.2017