Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 6: 9 (1881)
pniarek różowy (Domański 1967)
2015.11.02
Pólko, gm. Supraśl, teren rekreacyjny na skraju Puszczy Knyszyńskiej.
Owocniki na pniu świerka służącego jako siedzisko.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 273726.
SYSTEMATYKA:
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Polyporales » Fomitopsidaceae » Fomitopsis

SYNONIMY:
Boletus roseus Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 251 (1805)
Fomes carneus Blume & T. Nees, Bulletin des Travaux de la Société Botanique de Geneve, Section de la Société suisse de Botanique: 306 (1889)
Fomes roseus (Alb. & Schwein.) Fr., Summa veg. Scand., Section Post. (Stockholm): 321 (1849)
Fomitopsis carnea (Blume & T. Nees) Imazeki, Bull. Tokyo Sci. Mus. 6: 92 (1943)
Fomitopsis rufopallida (Trog) P. Karst., Revue mycol., Toulouse 3(no. 9): 18 (1881)
Placodes roseus (Alb. & Schwein.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 171 (1886)
Polyporus roseus (Alb. & Schwein.) Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 260 (1818)

INNE POLSKIE NAZWY:
huba różowa (Błoński 1888); żagiew różowa (Błoński 1889);
Uwagi
2013.05.19
Puszcza Knyszyńska, w pobliżu leśniczówki Krasny Las.
Znalezisko dość nietypowe bo w lesie wybitnie liściastym ale substrat wydawał sie być raczej świerkowy, zapewne przytransportowany z innego rejonu lasu
(być może służył jako podkład pod składowane drewno - pobocze drogi leśnej).
Owocniki też nieco nietypowe zapewne z powodu częstej zmiany orientacji substratu, w chwili znalezienia leżał stroną dolną zwróconą do góry.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 230647.

Publikacja: Błażej Gierczyk, Anna Kujawa (2021). Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4(2021): 3-33


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedyny owocnik konsolowaty.
-------------------------------------------------
01  02 

Owocnik rozpostarty.
-----------------------------------------------------
03  04  05 
2014.07.14
Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, gm. Supraśl.
Fragment lasu ze starym drzewostanem świerkowym, poważnie przerzedzony z powodu obumierania drzew,
czego powodem mogła być Onnia tomentosa występująca w tym rejonie.
Kilka owocników na fragmencie uciętego pnia świerka leżącego na ziemi.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 252010.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06  07  08  09 
2014.08.12
Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasne, gm. Supraśl.
Bór iglasty graniczący z terenem podmokłym.
Owocniki na pniku świerkowym oraz na jego fragmentach leżących tuż obok.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 252009.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10  11  12  13 

2014.09.02
-------------------------------------------
14  15 
2014.12.21
Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowa.
Niewielki fragment lasu modrzewiowego gdzie część drzewostanu wycięto i pozostawiono w lesie.
Owocniki na pniu modrzewia w miejscu cięcia.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 254860.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16  17  18 
2015.01.04
Puszcza Knyszyńska, około 3 km na NE od Supraśla.
Las mieszany z przewaga świerka.
Owocniki na pniu wywrotu świerkowego.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 254857.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19  20  21 
2021.04.04
Puszcza Knyszyńska, rezerwat Krzemianka.
Bardzo bogaty teren w ten gatunek. Owocniki zlokalizowane na co najmniej kilku leżących świerkach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22  23  24 
Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 20.11.2022

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 748

DATA UTWORZENIA STRONY: 20.05.2013