Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Geastrum rufescens Pers. [as 'Geaster'], Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 134 (1801)
gwiazdosz rudawy (Zaleski 1948)
SYSTEMATYKA:
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Phallomycetidae » Geastrales » Geastraceae » Geastrum

SYNONIMY:
Geastrum readeri Cooke & Massee [as 'Geaster'], Grevillea 16(no. 79): 73 (1888)
Geastrum rufescens var. readeri (Cooke & Massee) Cleland & Cheel, J. Proc. R. Soc. N.S.W. 49: 228 (1915)
Geastrum rufescens Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 134 (1801) var. rufescens
Geastrum schaefferi Vittad. [as 'Geaster'], Monogr. Lycoperd.: 22 (1842)
Geastrum vulgatum Vittad. [as 'Geaster'], Monogr. Lycoperd.: 20 (1842)

INNE POLSKIE NAZWY:
promiennik brunatny (Jundziłł 1830); promieniak rudawy (Chełchowski 1898);
Cechy makroskopowe
Owocnik: w początkowym stadium rozwoju kształtu kulistego, ze stożkowatym uwypukleniem na szczycie, zazwyczaj całkowicie zagrzebany w ściółce; średnicy do 5 cm; powierzchnia zewnętrzna pokryta grzybnią w części dolnej przerośniętą z glebą.

Osłona zewnętrzna (egzoperydium): pęka zazwyczaj do około połowy wysokości, na 5 - 9 grubych płatów; płaty w kształcie trójkątów odchylaja się na boki, a następnie w dół, unoszą cały owocnik do góry i odrywając go od podłoża; grubość płatów zazwyczaj wynosi około 5 mm, a ich średnica w stadium rozchylonym do 8(15) cm; miąższ warstwy zewnętrznej o barwie cielistoróżowej do czerwonobrązowej, po wyschnięciu spękany.

Osłona wewnętrzna (endoperydium): kształtu kulistego, z nieco uwypuklonym szczytem, barwy jasnoochrowej; główka średnicy od 1 do 3.5 cm osadzona na krótkim, do 5 mm trzonie; ujście zarodników (perystom) płaskie lub nieco wzniesione, frędzlaste, bez talerzyka i wałeczka.

Kolumella: dość trwała, sięga do połowy owocnika.

Gleba: brązowa.
Cechy mikroskopowe
Zarodniki kulistawe, nisko brodawkowane, 4.5 µm średnicy.
Występowanie
Spotkać go można w lasach różnego typu. Wyrasta od lata do jesieni, pojedynczo lub w małych grupach.
Wartość
Jak wszystkie gwiazdosze jest niejadalny.
2011.11.13
Stanowisko zlokalizowane w stosunkowo jeszcze młodym lesie modrzewiowym, położonym nieopodal miejscowości Ogrodniczki (woj. podlaskie, gm. Supraśl).
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 195900.

Publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy XXVII,3 (2016): 3-55


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 02. 03. 04.
2011.11.11
Stanowisko położone w pobliżu miejscowości Krynki (woj. podlaskie, tuż przy wschodniej granicy kraju).
Zwałowisko ziemi porośnięte liściastymi, dwa owocniki w pobliżu osiki.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 195903.

Publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy XXVII,3 (2016): 3-55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05. 06. 07. 08.
2016.03.22
Około 300-400 m na E od Ogrodniczek.
Teren dawniejszego nielegalnego wysypiska śmieci. obecnie częściowo zlikwidowane.
Kilka owocników na ruderalnym podłożu, pod krzewem czarnego bzu.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 279293.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
POZOSTAŁE ZNALEZISKA:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ID: 195902 z dn. 2011.12.25 (ATPOL: GC-01)
Około 1.5 km na E od Ogrodniczek.
Pobocze drogi w lesie sosnowym z domieszką krzewów liściastych, na ziemi, trzy owocniki tuż obok siebie.

Publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy XXVII,3 (2016): 3-55


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ID: 195911 z dn. 2011.10.30 (ATPOL: GC-01)
0,8 km na E od Ogrodniczek.
Las sosnowy z domieszką krzewów liściastych, na ziemi, około 10 szt.

Publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy XXVII,3 (2016): 3-55


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ID: 279340 z dn. 2015.12.27 (ATPOL: GC-02)
Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowa.
Jeden owocnik na ściółce, w lesie wielogatunkowym, tuż przy podstawie częściowo zbutwiałego pniaka.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ID: 335081 z dn. 2013.09.22 (ATPOL: GC-02)
Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowa.
Kilka owocników we fragmencie zadrzewienia świerkowego, na ściółce.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Nr. wątku na Bio-Forum; 33/764347.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2017.09.07
Puszcza Knyszyńska, około 2 km na E od Ogrodniczek, Komosa.
Kilka owocników na polanie w lesie sosnowym.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Nr. wątku na Bio-Forum; 33/979069.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 13.01.2022

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 582

DATA UTWORZENIA STRONY: 29.01.2012