Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Uwaga !!! - odnośniki zamieszczone w indeksie otwierają się w nowej karcie.
Index "L - Ł"

ŁACIŃSKI

Laccaria
Lachnella
Langermannia
Lasiosphaeria
Lasiosphaeris
Leptosphaeria
Letendraea
Leucostoma
Lophiostoma
Lophium
Lophodermium
Loweomyces
Lyophyllum


POLSKI
(indeks polski nie zawiera nazw wszystkich gatunków)
(kolorem zielonym podane są nazwy potoczne !)

L ...
Lakownica
Lakówka
Lejkoporek
Lejkowiec
Lejkowniczek
Lejkownik
Lejkówka
Lejóweczka
Lipnik
LisówkaŁ ...
Łojek
Łojówka
Łopatnica
Łuskowiec (patrz drobnołuszczak)
Łuskwiak
Łuszczak
Łyczak
Łycznik
Łysak
Łysiczka
Łysostopek
Łzawniczka
Łzawnik
Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 27.12.2022