Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ., Dansk bot. Ark. 19(no. 2): 164 (1960)
żylak czerwonawy (Wojewoda 2003)

Na zdjęciu owocnik jeszcze bardzo młody !!!
SYSTEMATYKA
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Incertae sedis » Polyporales » Meruliaceae » Phlebia

SYNONIMY:
Index Fungorum
Cechy makroskopowe
Cechy mikroskopowe
Gatunki podobne
Występowanie
Na terenie Puszczy Knyszyńskiej, a szczególnie w rejonie leśniczówki Czółnowo, wydaje sie być gatunkiem nader częstym.
Wartość
Niejadalny.
Notatka
Czasem zachodzi możliwość pomylenia jej z gatunkami z zupełnie innego rodzaju. Ciekawy przykład takiej sytuacji prezentuje wątek Tadeusza Kowalskiego z Bio-Forum.

A tu pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź Darka Karasińskiego na ten temat z innego wątku:
"Hm, możliwe, że to jednak Ceraceomyces, ale nie borealis tylko C. serpens, C. eludens albo C. microporus."
...
"Wskazówki:
- brak sprzążek, zarodniki alantoidalne z kropelkami na biegunach - Meruliopsis (Byssomerulius/Gloeoporus) taxicola, ale trzeba zmierzyć szerokość cystyd - jeśli są szersze niż 4 um, a konkretnie 5-6 um to Ceraceomerulius rubicundus,
- sprzążki są (łatwe do zaobserwowania w luźnym subikulum), a zarodniki:
1) prawie kuliste 3-4 x 2,5-3 µm, z kroplą wewnątrz i brak cystyd - C. microsporus
2) prawie kuliste 3-4,5 x 3-3,5 µm, z kroplą wewnątrz i są septowane cystydy (czasem trudno znaleźć) - C. eludens
3) elipsoidalne 4-5,5 x 2-2,5 µm - C. serpens
4) cylindryczne 6-8 x 1,8-2,2 µm - C. borealis (Serpulomyces)"
2013.06.09
Puszcza Knyszyńska, około 3 km. od Supraśla w kierunku Krynek, na leżącej na ziemi gałęzi leszczyny.
Owocniki jeszcze stosunkowo młode ale już z widocznym lekkim czerwienieniem.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 02. 03. 04.
2013.05.30
Puszcza Knyszyńska, około 5 km na płn-wsch od Supraśla.
Owocniki bardzo młode, wyrastały na uschniętym, młodym grabie.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------
05. 06. 07. 08.
2013.11.03
Puszcza Knyszyńska, około 5 km na NE od Supraśla, okolice Czołnowa.
Las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej), na leżącym na ziemi konarze grabu.
Owocnik rozpostarty, w przeważającej części na dolnej stronie substratu, rozpiętość kilkadziesiąt cm.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 230742.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------
09. 10. 11. 12.
ZGŁOSZENIA DO KRAJOWEGO REJESTRU GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH (GREJ):

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ID: 265368 z dn. 2015.07.12. (ATPOL: GC-12)
Puszcza Knyszyńska, około 800m na SE od leśniczówki Krasny Las.
Owocniki w kilku miejscach, na leżącym na wilgotnej ziemi pniu brzozowym.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 13.01.2022

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 562

DATA UTWORZENIA STRONY: 29.06.2013