Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk, Persoonia 6(2): 216 (1971)
pomarańczowiec błyszczący (Wojewoda 1999)
SYSTEMATYKA:
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Polyporales » Fomitopsidaceae » Pycnoporellus

SYNONIMY:
Index Fungorum

INNE POLSKIE NAZWY:
huba litewska (Błoński 1888); oranżowiec pomarańczowy (Domański 1967);
Cechy makroskopowe
Cechy mikroskopowe
Gatunki podobne
Występowanie
Wartość
2013.07.24
Śródpolne zadrzewienie w pobliżu Ogrodniczek, na wierzchołku złamanego i leżącego na ziemi świerka.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 230957.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.
02. 03. 04. 05.
2013.12.29
Puszcza Knyszyńska, około 6 km na NE od Supraśla.
Fragment lasu o starym zadrzewieniu mieszanym.
Owocniki na grubych konarach dębu leżących na ziemi.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 230675.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06. 07. 08. 09.
2014.02.07
Skraj rezerwatu Jałówka, w pobliżu Podsupraśli.
Kilka owocników na kikucie martwej brzozy.

Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 242956.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 11. 12.
13. 14.
POZOSTAŁE ZGŁOSZENIA DO KRAJOWEGO REJESTRU GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH (GREJ):

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ID: 252569 z dn. 2014.08.01 (ATPOL: GC-01)
Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasne, skraj lasu.
Kilka owocników na pniu powalonego drzewa liściastego.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ID: 252576 z dn. 2014.11.02 (ATPOL: GC-01)
Puszcza Knyszyńska, okolice jez. Komosa.
Jeden owocnik na pniu powalonej sosny.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ID: 272372 z dn. 2015.11.17 (ATPOL: GC-01)
Puszcza Knyszyńska, okolice Pólka.
Owocniki na wywrocie liściastego.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 13.01.2022

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 622

DATA UTWORZENIA STRONY: 25.07.2013