Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden [as 'biformis'], Norw. Jl Bot. 19(3-4): 237 (1972)
niszczyk liściastodrzewny (Wojewoda 2003)
SYSTEMATYKA:
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Incertae sedis » Hymenochaetales » Incertae sedis

SYNONIMY:
MycoBank
Index Fungorum

INNE POLSKIE NAZWY:
żagiew zwodnicza (Błoński 1889); niszczyk pergaminowy (Domański S, 1967);
Cechy makroskopowe
Cechy mikroskopowe
Gatunki podobne
Występowanie
Wartość
2013.03.17
Skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Ogrodniczek, Pólko, na martwej, powalonej brzozie.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 230741.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 02. 03.
04. 05. 06. 07.
2013.05.03
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las (Izoby).
Na leżące na ziemi gałęzi brzozowej.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08. 09. 10.
11. 12. 13.
2013.11.04
Puszcza Knyszyńska, kilka km na NE od Supraśla.
Na grubym pędzie martwej leszczyny.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ ID: 230747.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 15. 16.
POZOSTAŁE ZGŁOSZENIA DO KRAJOWEGO REJESTRU GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH (GREJ):

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ID: 252578 z dn. 2014.08.24 (ATPOL: GC-01)
Puszcza Knyszyńska, Pólko, gm. Supraśl.
Masowo na leżącym na ziemi konarze czeremchy.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 13.01.2022

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 743

DATA UTWORZENIA STRONY: 17.03.2013