Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.

Lista zawiera wykaz zmian od czasu pierwszego opublikowania strony w internecie (2020.02.10). Mam nadzieję, że będzie przydatna i ułatwi wyszukiwanie nowości.

Nowe rekordy zmian będą dodawane z przodu (indeks górny). Otwarcie nastapi w nowej karcie!

2022.05.05
- dodano nowe stanowisko Tryblidiopsis pinastri (2022.05.01).
2022.04.23
- dodano nowy gatunek Durella macrospora.
- dodano nowy gatunek Eutypa lata.
- dodano nowy gatunek Botryosphaeria quercus.
- uzupełniono dokumentację o zdjęcia mikroskopowe zarodników konidialnych, ze stanowiska już wcześniej znanego Godronia ribis.
- dodano nowe stanowisko Dothiora ribesia (2022.04.03).
- uzupełniono dokumentację o zdjęcia anamorfy Calloria urticae (2022.03.18).
2022.04.09
- dodano nowy gatunek Lachnellula subtilissima.
- dodano nowy gatunek Camarographium carpini.
- dodano na stronie Crumenulopsis pinicola anamorfę tego gatunku: Digitosporium piniphilum.
- dodano nowe stanowisko Therrya fuckelii (2022.03.18).
- dodano nowe stanowisko Thelonectria discophora (2022.03.27).
- dodano nowe stanowisko Dermea prunastri (2022.03.18).
2022.03.19
- dodano nowy gatunek Cryptosporella corylina
- dodano nowy gatunek Eutypella scoparia
2022.03.13
- dodano nowy gatunek Thyronectria pinicola
- dodano nowy gatunek Ditopella ditopa
- dodano nowy gatunek Massaria anomia
- dodano nowy gatunek Diaporthe eres
2022.03.04
- dodano nowy gatunek Dendrostoma leiphaemia
- dodano nowy gatunek Coronophora gregaria
- dodano nowy gatunek Pleomassaria carpini
- dodano nowy gatunek Tympanopsis confertula (cf)
2022.02.27
- dodano nowy gatunek Valsaria insitiva
- dodano nowy gatunek Allantoporthe decedens
- dodano nowy gatunek Melanconiella flavovirens
- dodano nowy gatunek Diatrype decorticata
- dodano nowy gatunek Diatrype undulata
- dodano nowy gatunek Therrya fuckelii
- dodano nowe stanowisko Rosellinia corticium (2022.02.13)
2022.02.19
- dodano nowy gatunek Diatrype subaffixa
- dodano nowy gatunek Hysterobrevium smilacis
- dodano nowy gatunek Capronia nigerrima
- dodano nowy gatunek Biscogniauxia marginata
- dodano nowy gatunek Plagiostoma populinum
2022.02.16
- dodano nowy gatunek Acanthonitschkea tristis
- dodano nowe stanowisko Exidiopsis alliciens (2022.02.08)
- dodano nowe stanowisko Lophiostoma compressum (2022.02.08)
- dodano nowy gatunek Calycellina carpinacea
- dodano nowy gatunek Alnecium auctum
2022.02.04
2022.01.23
- dodano nowe stanowisko Hysterium pulicare (2021.10.21)
- dodano nowy gatunek Nemania aenea
- dodano nowy gatunek Ascobolus lignatilis
2022.01.19
- Wgrałem nową wersję atlasu. Stara wersja dostępna również ale pod nieco innym ADRESEM!
Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 05.05.2022