Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Polyporales - żagwiowce

Fomitopsidaceae - Antrodia; Climacocystis; Dacryobolus; Daedalea; Fomitopsis; Ischnoderma; Laetiporus; Phaeolus; Piptoporus; Postia; Pycnoporellus
Ganodermataceae - Ganoderma
Meripilaceae - Meripilus;
Meruliaceae - Abortiporus; Bjerkandera; Bulbillomyces; Gloeoporus; Irpex; Junghuhnia; Loweomyces; Mycoacia; Phlebia; Rigidoporus; Scopuloides
Phanerochaetaceae - Antrodiella; Byssomerulius; Ceriporia; Climacodon; Phanerochaete; Phlebiopsis; Rhizochaete; Steccherinum
Polyporaceae - Amyloporia; Aurantiporus; Cerrena; Daedaleopsis; Datronia; Diplomitoporus; Epithele; Faerberia; Fomes; Hapalopilus; Lentinus; Lenzites; Leptoporus; Panus; Perenniporia; Polyporus; Pycnoporus; Skeletocutis; Trametes; Trichaptum
Sparassidaceae - Sparassis
Polyporaceae - żagwiowate
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Polyporales - żagwiowce
Rodzina: Polyporaceae - żagwiowate

Rodzaj: Amyloporia - jamkówka (nadana w stosunku do Antrodia)
Aurantiporus - białak (nadana w stosunku do Tyromyces)
Cerrena - gmatkówka
Daedaleopsis - gmatwica
Datronia - jamczatka
Diplomitoporus - wrośniaczek
Faerberia - szaroblaszek
Fomes - hubiak
Hapalopilus - miękusz
Lentinus - twardziak
Lenzites - blaszkowiec
Leptoporus - małoporek
Panus - twardziak
Perenniporia - trwałoporka (= porzyca)
Polyporus - żagiew
Pycnoporus - gęstoporek
Skeletocutis - szkieletnica
Trametes - wrośniak
Trichaptum - niszczyk

Amyloporia sinuosa
jamkówka pogięta


Aurantiporus fissilis
białak czerniejący


Cerrena unicolor
gmatkówka szarawa


Daedaleopsis confragosa
gmatwica chropowata


Datronia mollis
jamczatka wielkopora


Diplomitoporus flavescens
wrośniaczek sosnowy


Epithele typhae
bagnówka pałkowa


Faerberia carbonaria
szaroblaszek zgliszczowy


Fomes fomentarius
hubiak pospolity


Hapalopilus croceus
miękusz szafranowy


Hapalopilus nidulans
miękusz rabarbarowy


Lentinus suavissimus
twardziak anyżkowy


Lentinus tigrinus
twardziak tygrysi
(= Panus tigrinus)

Lenzites betulina
blaszkowiec drobnozarodnikowy


Leptoporus mollis
małoporek miękki


Panus conchatus
twardziak muszlowy


Panus lepideus
twardziak łuskowaty
(= Neolentinus lepideus)

Perenniporia medulla-panis
trwałoporka różnobarwna


Polyporus arcularius
żagiew włosistobrzega


Polyporus badius
żagiew kasztanowa
(= Royoporus badius)

Polyporus brumalis
żagiew zimowa


Polyporus ciliatus
żagiew orzęsiona


Polyporus squamosus
żagiew łuskowata


Polyporus tuberaster
żagiew guzowata


Polyporus umbellatus
żagiew wielogłowa
(= Dendropolyporus umbellatus)

Polyporus varius
żagiew zmienna


Pycnoporus cinnabarinus
gęstoporek cynobrowy


Skeletocutis amorpha
szkieletnica pomarańczowa


Skeletocutis carneogrisea
szkieletnica różowoszara


Trametes gibbosa
wrośniak garbaty


Trametes hirsuta
wrośniak szorstki


Trametes ochracea
wrośniak strefowany


Trametes suaveolens
wrośniak anyżkowy


Trametes trogii
włochatka jasna


Trametes versicolor
wrośniak różnobarwny


Trichaptum abietinum
niszczyk iglastodrzewny


Trichaptum biforme
niszczyk liściastodrzewny


Trichaptum fuscoviolaceum
niszczyk ząbkowatyPolyporales
Fomitopsidaceae Ganodermataceae Meripilaceae Meruliaceae Phanerochaetaceae Polyporaceae Sparassidaceae;
Fomitopsidaceae - pniarkowate
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Polyporales - żagwiowce
Rodzina: Fomitopsidaceae - pniarkowate

Rodzaj: Antrodia - jamkówka
Climacocystis - gąbkowiec
Dacryobolus - płaszczyk
Daedalea - gmatwek
Fomitopsis - pniarek
Ischnoderma - smolucha
Laetiporus - żółciak
Phaeolus - murszak
Piptoporus - białoporek
Postia - drobnoporek
Pycnoporellus - pomarańczowiec

Antrodia gossypium
jamkówka bawełniana


Antrodia serialis
jamkówka rzędowa


Climacocystis borealis
gąbkowiec północny


Dacryobolus karstenii
płaszczyk gruzełkowany


Daedalea quercina
gmatwek dębowy


Fomitopsis pinicola
pniarek obrzeżony


Fomitopsis rosea
pniarek różowy


Ischnoderma benzoinum
smolucha świerkowa


Ischnoderma resinosum
smolucha bukowa


Laetiporus sulphureus
żółciak siarkowy


Phaeolus schweinitzii
murszak rdzawy


Piptoporus betulinus
białoporek brzozowy
(= Fomitopsis betulina)

Postia caesia
drobnoporek modry
(= Oligoporus caesius)

Postia fragilis
drobnoporek kruchy
(= Tyromyces fragilis)

Postia guttulata
drobnoporek łzawiący
(= Calcipostia guttulata)

Postia ptychogaster
drobnoporek sproszkowany
(= Oligoporus ptychogaster)

Postia stiptica
drobnoporek gorzki
(= Oligoporus stipticus)

Pycnoporellus fulgens
pomarańczowiec błyszczącyPolyporales
Fomitopsidaceae Ganodermataceae Meripilaceae Meruliaceae Phanerochaetaceae Polyporaceae Sparassidaceae
Phanerochaetaceae - korownicowate
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Polyporales - żagwiowce

Rodzaj: Antrodiella - jamkóweczka
Byssomerulius - włókniczek
Ceriporia - woszczynka
Climacodon - zębniczek
Phanerochaete - korownica
Phlebiopsis - żylica
Rhizochaete - ...
Steccherinum - parokolczak (= ząbkowiec)

Antrodiella hoehnelii
jamkóweczka żółtawa


Byssomerulius corium
włókniczek skórkowaty
(= Meruliopsis corium)

Ceriporia excelsa
woszczynka różowawa


Climacodon septentrionalis
zębniczek północny


Phanerochaete sordida
korownica kremowa


Phlebiopsis gigantea
...
(= Phanerochaete gigantea)

Steccherinum bourdotii
parokolczak kulistozarodnikowy
(= Irpex bourdotii )

Steccherinum fimbriatum
ząbkowiec strzępiasty
(= Irpex fimbriatus )


Polyporales
Fomitopsidaceae Ganodermataceae Meripilaceae Meruliaceae Phanerochaetaceae Polyporaceae Sparassidaceae
Meruliaceae - strocznikowate
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Polyporales - żagwiowce
Rodzina: Meruliaceae - strocznikowate

Rodzaj: Abortiporus - różnoporek
Bjerkandera - szaroporka
Bulbillomyces - bulwkowiec
Gloeoporus - klejoporek
Irpex - porokolczak
Junghuhnia - parokolczak (?)(nazwa nadana dla rodzaju Irpex)
Loweomyces - ...
Mycoacia - dawniej żylak (?)
Phlebia - żylak
Rigidoporus - zmiennoporek
Scopuloides - kolcowoszczek

Abortiporus biennis
różnoporek dwuwarstwowy


Bjerkandera adusta
szaroporka podpalana


Bjerkandera fumosa
szaroporka odymiona


Bulbillomyces farinosus
bulwkowiec mączysty


Gloeoporus dichrous
klejoporek dwubarwny


Gloeoporus pannocinctus
klejoporek obrzeżony


Gloeoporus taxicola
klejoporek winnoczerwony


Irpex lacteus
porokolczak mleczny


Junghuhnia collabens
parokolczak(?) gliniasty
(= Irpex collabens)

Junghuhnia nitida
parokolczak(?) lśniący
(= Irpex nitidus)

Loweomyces fractipes
różnoporek(?) drobnopory
(= Abortiporus fractipes)

Mycoacia uda
żylak kolczasty
(= Phlebia uda)

Phlebia radiata
żylak promienisty


Phlebia rufa
żylak czerwonawy


Phlebia subochracea
żylak czerwonobrązowy


Merulius tremellosus
żylak trzęsakowaty
(= Phlebia tremellosa)

Rigidoporus sanguinolentus
zmiennoporek krwawiący
(= Physisporinus sanguinolentus)

Rigidoporus vitreus
zmiennoporek szklisty
(= Physisporinus vitreus)

Scopuloides rimosa
kolcowoszczek popękanyPolyporales
Fomitopsidaceae Ganodermataceae Meripilaceae Meruliaceae Phanerochaetaceae Polyporaceae Sparassidaceae
Ganodermataceae - lakownicowate
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Polyporales - żagwiowce
Rodzina: Ganodermataceae - lakownicowate
Rodzaj: Ganoderma - lakownica
Sparassidaceae - szmaciakowate
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Polyporales - żagwiowce
Rodzina: Sparassidaceae - szmaciakowate
Rodzaj: Sparassis - siedzuń
Meripilaceae - wachlarzowcowate
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Polyporales - żagwiowce
Rodzina: Meripilaceae - Wachlarzowcowate
Rodzaj: Meripilus - wachlarzowiec
LITERATURA:
(1). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes (Wojewoda 2003)
(2). mycoweb-stv.ru
Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 13.01.2022