Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Conocybe subpubescens P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 195 (1960)
stożkówka drobnoowłosiona (Wojewoda 2003)
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Agaricomycetidae » Agaricales » Bolbitiaceae » Conocybe

SYNONIMY:
Conocybe subpubescens Kühner, Botaniste 34: 275 (1949)
Uwagi
2011.05.29
Puszcza Knyszyńska, Supraśl, 5 km NE.
Las mieszany, szerokie przydroże, miejsce składowania drewna, usłane jego resztkami.
Ziemia zmieszana z resztkami drewna.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ: ID 230463.
Eksykat: BGF/BF/MG/110529/04.

Publikacja: Błażej Gierczyk, Anna Kujawa (2021). Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4(2021): 3-33


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------

2012.06.04
Puszcza Knyszyńska, Ogrodniczki, 2 km NE.
Las mieszany graniczący ze zrębem.
Trociny porośnięte trawą.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ: ID 230464.

Publikacja: Błażej Gierczyk, Anna Kujawa (2021). Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4(2021): 3-33


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

(W pracy lokalizacja określona jako: miedzy Ogrodniczkami a Krasnym Lasem.)
--------------------------------------------------------------------------------
2012.06.05
Puszcza Knyszyńska, Ogrodniczki, 3 km E.
Las iglasty, rozdroże, ziemia usłana resztkami drewna pozostałych po pracach leśnych.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ: ID 230465.

Publikacja: Błażej Gierczyk, Anna Kujawa (2021). Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4(2021): 3-33


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

(W pracy lokalizacja określona jako: między Ogrodniczkami a Krasnym Lasem.
Stanowisko nie wyodrębnione, uznane za jednoznaczne ze stanowiskiem z dnia: 2012.06.04.)
--------------------------------------------------------------------------------
2012.09.23
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 1 km SW.
Las sosnowy, pzrydrożę, ziemia zmieszana ze szczątkami drewna.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ: ID 230466.

Publikacja: Błażej Gierczyk, Anna Kujawa (2021). Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce.
Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4(2021): 3-33


Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

(W pracy lokalizacja określona jako: okolice Krasnego Lasu)
--------------------------------------------------------------------------------
POZOSTAŁE ZNALEZISKA POTWIERDZONE MIKROSKOPOWO:

--------------------------------------------------------------------------------
2013.05.17
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 0,7 km N.
Las mieszany, przydroże, ziemia usłana resztkami drewna.
Dwie kolekcje oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów.
Numery wątków na Bio-Forum; 33/56057; 33/5605656. .
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowiska zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ; ID 257462.
Eksykaty: BGF/BF/MG/130517/02 oraz BGF/BF/MG/130517/03.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------
Conocybe cf. subpubescens

2013.05.17
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 0,6 km N.
Las mieszany graniczący ze zrębem.
Ziemia grubo usłana resztkami drewna.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/560587.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------
2013.08.13
Ogrodniczki, 0,4 km E.
Las iglasty, trawiasty dukt leśny, ziemia.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/588403.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ: ID 257477.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------
2013.08.25
PK, Krasny Las, kilkaset metrów SE.
Las liściasty (grab, dąb, rzadziej inne), przydroże, miejsce składowania drewna.
Rozsypane trociny.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/590995.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowisko zgłoszone do Krajowego Rejestru GREJ: ID 257478.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------
2014.05.01
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 2 km S.
Zrąb, przydroże, gruba warstwa resztek drewna.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/670709.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------
2014.09.14
Ogrodniczki, 3 km E.
Las po intensywnej przecince.
Zagłebienie w ziemi, miejsce gromadzenia się wód opadowych, ziemia.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/726457.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
--------------------------------------------------------------------------------
2015.05.14
Ogrodniczki, 2 km E.
Skraj boru sosnowego, miejsce skałdowania drewna, szczątki drewna.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/754789.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 17.08.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 800

DATA UTWORZENIA STRONY: 27.08.2012