Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.

Pomimo tego, że sa to gatunki należące do różnych rodzai, zamieszczam je na jednej stronie ze względu na ich makroskopowe podobieństwo, jak też zawiłości w polskim nazewnictwie. Nazwa "kisielec" była stosowana przez niektórych mykologów w stosunku do niektórych gatunków zarówno z rodzaju Tremella jak i Exidia. Obecnie zaleca się w celu uniknięcia błędu stosowanie nazwy "kisielnica" w stosunku do Exidia, natomist w stosunku do Tremella, polskiej nazwy "trzęsak".
W celach porównawczych zamieściłem w tym zestawieniu również gatunku należące do Platygloeaceae orz Sirobasidiaceae.

Zestawienie tych rodzai jak i innych na tej stronie, zapewnie pomoże początkującym mykologom w rozeznaniu się w zawiłościach taksonomicznych tych gatunków oraz da lepszą możliwość porównania ich cech makro, które w wielu przypadkach są bardzo zbieżne. Nie znając przynależności rodzajowej poniżej wymienionych gatunków, potocznie dość często używamy w stosunku do nich określenia "galaretki", niektórzy uzywają mnij miłej nazwy "glutki" ale te okręlenia wyraźnie oddają ich charakter. Wobec tego proszę zawodowych mykologów, o nie zrażanie się tym, że wrzuciłem je do jednego "kotła":-)
Z własnego doświadczenia wiem, że początki poznawania grzybów są dość trudne i w pierwszym stadium fascynacji grzybami miałem podobne problemy. Mam nadzieję, że takie zestawienie będzie pomocne.

Achroomyces Dacrymyces Ditiola Guepiniopsis Exidia Naohidea Platygloea Sirobasidium Tremella

Exidia - kisielnica (Wojewoda 1998)
Inne polskie nazwy: kisielec (Jundziłł 1888); wypotek (Teodorowicz 1939);
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycetes
- pieczarniaki
Rząd: Auriculariales - uszakowce
Rodzina: Auriculariaceae - uszakowate
Rodzaj: Exidia - kisielnica


W Polsce występuje około 12 gatunków.


Exidia cartilaginea
kisielnica dwubarwna


Exidia nucleata
kisielnica przezroczysta
(= Myxarium nucleatum)

Exidia pithya
kisielnica smołowata


Exidia plana
kisielnica kędzierzawa
(= Exidia nigricans)

Exidia recisa
kisielnica wierzbowa


Exidia saccharina
kisielnica karmelowa


Exidia truncata
kisielnica trzoneczkowa
(= Exidia glandulosa)

Exidia villosa
kisielnica kosmata⇑ Do góry ⇑
Achroomyces Dacrymyces Ditiola Guepiniopsis Exidia Naohidea Platygloea Sirobasidium Tremella
Tremella - trzęsak (Zaleski 1948)
Inne polskie nazwy: trzęsidło (Kluk 1888); móżdżak (Czerwiakowski 1889); kisielec (Jundził 1830);
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Tremellomycetes
- ...
Rząd: Tremellales - trzęsakowce
Rodzina: Tremellaceae - trzęsakowate
Rodzaj: Tremella - trzęsak (= kisielec)


W Polsce występuje około 14 gatunków.


Tremella encephala
trzęsak mózgowaty

Tremella exigua
trzęsak czarnozielony

Tremella foliacea
trzęsak listkowaty

Tremella giraffa
trzęsak ...

Tremella globispora
trzęsak kulistozarodnikowy

Tremella indecorata
trzęsak szpetny

Tremella moriformis
trzęsak morwowaty

Tremella polyporina
trzęsak żagwiwowy

Tremella mesenterica
trzęsak pomarańczowy

Tremella versicolor
trzęsak ...


⇑ Do góry ⇑
Achroomyces Dacrymyces Ditiola Guepiniopsis Exidia Naohidea Platygloea Sirobasidium Tremella
Dacrymyces - łzawnik (Jundziłł 1830)
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Dacrymycetes
- łzawniaki
Rząd: Dacrymycetales - łzawnikowce
Rodzina: Dacrymycetaceae - łzawnikowate
Rodzaj: Dacrymyces - łzawnik
Ditiola - łzawniczka


Klasyfikacja tych gatunków jest dość sporna wobec tego powyższe zestawienie jest jednym tylko z wielu.


Dacrymyces capitatus
łzawnik główkowaty


Dacrymyces chrysospermus
łzawnik złocistozarodnikowy


Dacrymyces microsporus
łzawnik drobnozarodnikowyDacrymyces minor
łzawnik drobnoowocnikowy


Dacrymyces punctiformis
łzawnik zielonawy


Dacrymyces stillatus
łzawnik rozciekliwy


Dacrymyces variisporus
łzawnik różnozarodnikowy


Ditiola peziziformis
łzawniczka kustrzebkowata⇑ Do góry ⇑
Achroomyces Dacrymyces Ditiola Guepiniopsis Exidia Naohidea Platygloea Sirobasidium Tremella
Sirobasidium -...
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Agaricomycotina
Tremellomycetes
Rząd: Incertae sedis
Tremellales
Rodzina: Sirobasidiaceae
Rodzaj: Sirobasidium


Platygloeaceae -...
Gromada: Basidiomycota - grzyby podstawkowe
Klasa: Pucciniomycotina
Pucciniomycetes
Rząd: Incertae sedis
Platygloeales
Rodzina: Platygloeaceae
Rodzaj: Achroomyces
Naohidea


LITERATURA:
(1). Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda: Grzyby i ich oznaczanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985
(2). asco-sonneberg - Dacrymyces i inne - również zdjęcia mikroskopowe
Opracował: Mirosław Gryc
Udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zamieszczonych w atlasie zdjęć jedynie do celów niekomercyjnych.
Zdjęcia muszą być zamieszczone w całości, bez przeróbek (retuszu, kadrowania) wraz z podanym źródłem pochodzenia (link do strony ze zdjęciem mile widziany).
Dopuszczam jedynie zmianę rozmiaru w celu dostosowania ich do wymogów strony na której mają być zamieszczone.
W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w inny sposób proszę o KONTAKT

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI STRONY: 13.01.2022