Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Basidiomycota - grzyby podstawkowe

Amphinema - strzępkobłonka
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Amylostereum - skórniczek
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Bjerkandera - szaroporka
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Botryobasidium - pajęczynowiec
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Cantharellus - pieprznik
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Ceraceomyces - woskowniczek
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Chrysomphalina - pępnica

(= Gerronema strombodes)

Clavaria - goździeniec
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Clavariadelphus - buławka
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Clavulina - goździeńczyk
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Clavulinopsis - goździeniowiec
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Fayodia - śluzopępka
(= Myxomphalia maura)


Flammulina - płomienica
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Gerronema
(= Chrysomphalina strombodes)


Gerhardtia - kępkowiec (?)
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Gloeophyllum - niszczyca
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Gloeoporus - klejoporek
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Heterobasidion - korzeniowiec
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Langermannia - purchawica
(= Calvatia gigantea)


Macrotyphula - buławka
brak zestawienia
przejdź do indeksu

Meruliopsis - włókniczek
(= Byssomerulius corium)


Merulius - trzęsak
(= Phlebia tremellosa)


Mucronella - drobnokolec
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Peniophora - powłocznica
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Rozites - płachetka
(= Cortinarius caperatus)


Rugosomyces - gęśnica (?)
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Setulipes
twardzioszek


Skeletocutis - szkieletnica
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Steccherinum - parokolczak
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Strobilurus - szyszkówka
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Subulicystidium - szydłowniczek
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Tephrocybe - kępkowiec
brak zestawienia
przejdź do indeksu


Thelephora - chropiatka
brak zestawienia
przejdź do indeksu

LITERATURA:
(1). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes (Wojewoda 2003)
KONTAKT E-MAIL