Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Coprinopsis radiata (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo,
in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 230 (21)
= Coprinus radiatus
...
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Agaricomycetidae » Agaricales » Psathyrellaceae » Coprinopsis

2015.05.17
Ogrodniczki, 2 km E (Komosa).
Kupa obornika.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/754529.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Z tego samego stanowisko pobrano również owocniki w dniu: 2015.05.28.
SYNONIMY:
Agaricus radiatus Bolton, Hist. fung. Halifax (Huddersfield) 1: 39 (1788)
Coprinopsis macrocarpa (Atri, A. Kaur & M. Kaur) P. Voto, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 108(3): 127 (2019)
Coprinopsis radiata var. macrocarpa Atri, A. Kaur & M. Kaur, Mycosphere 5(1): 15 (2013)
Coprinus radiatus (Bolton) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 635 (1821)
Uwagi
2015.05.30
Ogrodniczki, 0,4 km N.
Skraj boru sosnowego, bela siana.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/755800.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------
Owocniki z tego samego stanowiska, znalezione nieco wcześniej: 2015.05.17
------------------------------------------------------------
2015.05.18
Ogrodniczki, 1,5 km E, wyrobisko pożwirowe.
Kupa butwiejącego siana.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/755808.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-------------------------------------------------------------------------
POZOSTAŁE ZNALEZISKA POTWIERDZONE MIKROSKOPOWO:

--------------------------------------------------------------------------------
2016.04.17
Krasny Las, 3 km SE; leśna polana; bela siana zmieszanego ze słomą.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/874146.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Z tego stanowiska pochodzą również kolekcje zebrane w dniu 2016.04.10 (patrz niżej).
--------------------------------------------------------------------------------
2015.05.03
Ogrodniczki, 2 km E (Komosa); obornik.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/752794.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
(z tego stanowiska zebrane były inne kolekcje w późniejszych terminach - patrz zdjęcie główne)
--------------------------------------------------------------------------------
2015.10.23 (z tego dnia cztery kolekcje)
Ogrodniczki, 2 km E (Komosa); obornik.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/797636.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
(te same stanowisko co wyżej z dnia 2015.05.03)
--------------------------------------------------------------------------------
2016.04.10 (dwie kolekcje)
Krasny Las, 3 km SE; leśna polana; bela siana zmieszanego ze słomą.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/833157.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Z tego stanowiska pochodzi również kolekcja zebrana w dniu 2016.04.17 (patrz wyżej).
--------------------------------------------------------------------------------
2016.05.12 (w wątku na Bio-Forum podana błędna data 2015.05.12)
Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Kupa obornika leżąca na brzegu zbiornika wodnego.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/825656.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Te same stanowisko co z dnia 2015.05.03.
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 26.11.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 471

DATA UTWORZENIA STRONY: 07.11.2020