Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Coprinus flocculosus (DC.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 245 (1838) [1836-1838]
= Coprinellus flocculosus (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson,
czernidłak kłaczkowaty (Wojewoda 2003)
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Agaricomycetidae » Agaricales » Psathyrellaceae » Coprinus
Zdjęcie główne przedstawia owocnik rosnący na kupie rozsypanych trocin,
na poboczu drogi leśnej w pobliżu Ciasnego (gm. Supraśl).
Sprawdzony mikroskopowo przez B. Gierczyka.
SYNONIMY:
Agaricus flocculosus DC., in Lamarck & de Candolle, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 45 (1805)
Coprinus flocculosus (DC.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 245 (1838) [1836-1838]
Uwagi
2010.05.19
Okolice Ogrodniczek.
Łąka; butwiejące sino.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------


2010.06.11
Okolice Orodniczek.
Droga polna, przydroże; błotnista ziemia zmieszana z trocinami.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2012.06.05
Ciasne, 0,5 km S.
Młody las sosnowy, szerokie przydroże; trociny.
Numer wątku na Bio-forum: 33/489075.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

W pracy lokalizacja określona jako: okolice Ciasnego.
---------------------------------------------------------------------------------
2018.07.29
Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowa.
Las liściasty, przydroże; trociny.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/1049031.
---------------------------------------------------------------------------------
POZOSTAŁE ZNALEZISKA POTWIERDZONE MIKROSKOPOWO:

---------------------------------------------------------------------------------
2011.05.28
Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu.
Las liściasty, błotniste przydroże; ziemia zmieszana z resztkami drewna. Numer wątku na Bio-Forum: 33/410690.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------
2012.05.18
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 0,4 km N.
Miejsce składowania drewna; ziemia usłąna jego resztkami.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/485397.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2013.05.27
Ogrodniczki, 1 km S.
Śródpolne zadrzewienie, trawiasta droga; ziemia.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/561875.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2013.06.09
Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Brzeg zbiornika wodnego, porośnięty przede wszystkim topinamburem.
Martwe szczątki roślin.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/569786.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------
2013.08.25
Krasny Las, 1 km N.
Las mieszany, szerokie przydroże, miejsce skaładowania drewna.
Ziemia usłana grubą warstwą resztek drewna.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/588291.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2013.08.24
Ogrodniczki, 1,5 km E.
UWAGA! - na etykiecie do eksykaty lokalizacja określona jako: pomiędzy Ogrodniczkami a leśniczówką Krasy Las.
Las iglasty, błotniste rozdroże: kupa zielska zmieszana z resztkami drewna.
, Numer wątku na Bio-Forum: 33/588272.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------
2015.05.15
Ogrodniczki, 0,5 km S.
Trawiaste nieużytki rolne, ziemia.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/754877.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2015.05.24; 2020.05.28; 2020.05.14(trzy kolekcje); 2015.05.17 (trzy kolekcje);
Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Kupa obornika.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/754529.
Wszystkie kolekcje mikroskopował Błażej Gierczyk..
---------------------------------------------------------------------------------
2015.05.21 (dwie kolekcje)
Ogrodniczki, 0,8 km E.
Las iglasty, przydroże.
I grupa: wywiezione do lasu siano zmieszane z otrebami.
II grupa: kupa trocin.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/756647.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2016.05.31
Puszcza Knyszyńska, Pólko, 0.25 km NE.
Zachwaszczony, liściasty skraj lasu; ściółka.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/876267.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2016.08.04
Ogrodniczki, 1 km S; śródpolne zadrzewienie.
Kupa butwiejących trocin i innych resztek drewna.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/892517.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
2016.05.08 (dwie kolekcje z tego samego stanowiska).
2016.05.12 (w wątku na Bio-Forum podana błędna data 2015.05.12)
Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Kupa obornika leżąca na brzegu zbiornika wodnego.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/825656.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Wszystkie kolekcje występowały na tym samym substracie (jedno stanowisko).
W 2015 roku z tego stanowiska pobrano również kilka kolekcji (patrz wyżej).
---------------------------------------------------------------------------------
2016.06.06
Puszcza Knyszyńska, okolice Pólka.
Skraj lasu iglastego; kupa traw i resztek drewna.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/870480.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
---------------------------------------------------------------------------------
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 26.11.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 764

DATA UTWORZENIA STRONY: 22.11.2011