Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Coprinus xanthothrix Romagn., Revue Mycol., Paris 6: 127 (1941)
= Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson,
czernidłak żółtołuseczkowy (Wojewoda 2003)
Fungi » Basidiomycota » Agaricomycotina » Agaricomycetes » Agaricomycetidae » Agaricales » Psathyrellaceae » Coprinellus
Uwagi
2010.05.18
Ogrodniczki, 0,3 km N.
Młody las sosnowy, trawiaste przydroże; ziemia.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2010.06.05
Puszcza Knyszyńska, Izoby, skraj lasu iglastego.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------
2009.09.19
Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Brzeg zbiornika wodnego; ziemia.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------
2013.06.03
Ogrodniczki, 0,5 km S.
Nieużytkowana łąka a w zasadzie nieużytki rolne; wygnieciona trawa.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer watku na Bio-forum: 33/565164.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Coprinus cf. xanthothrix

2014.08.17
Ogrodniczki, 0,2 km E.
Las sosnowy, dróżka; ściółka.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/694245.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2014.06.08
Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Grobla dzieląca zbiornik wodny; ściółka pod olchą.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/676831.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

Stanowisko w pracy nie ujęte jako oddzielne, ze wzgledu na bliską lokalizację do stanowiska z dnia: 2009.09.19.
-----------------------------------------------------------------------------------------
POZOSTAŁE ZNALEZISKA POTWIERDZONE MIKROSKOPOWO:

-----------------------------------------------------------------------------------------
2011.08.14
Puszcza Knyszyńska, Supraśl, 1 km W.
Młody las sosnowy; ściółka usłana chrustem. Numer wątku na Bio-Forum: 33/469922.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------
2013.11.17
Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Zakrzaczony brzeg zbiornika wodnego; ściółka. Numer wątku na Bio-Forum: 33/622821.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko w pracy nie ujęte jako oddzielne, ze wzgledu na bliską lokalizację do stanowiska z dnia: 2009.09.19 oraz 2014.06.08.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2014.08.22
Puszcza Knyszyńska, Supraśl, 5,5 km NE, okolice Czołnowa.
Las lisciasty w średnim wieku (brzoza, grab); sciółka.
Numer wątku na Bio-Forum; 33/696065.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

W pracy lokalizacja określona jako: okolice Czołnowa.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2014.09.29
Puszcza Knyszyńska, okolice Pólka.
Las iglasty w średnim wieku (świerk, sosna); ściółka.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/720166.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.28
Puszcza Knyszyńska, Ogrodniczki, 2 km E.
Skraj boru iglastego, miejsce składowania drewna.
Ziemia usłana gruba warstwą szczątków drewna.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/760447.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.

2015.05.14.
Stanowisko jak wyżej.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/754565.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.29
Ogrodniczki E.
Skraj lasu graniczący z ogrodzeniami zabudowań wiejskich.
Zadrzewienie liściaste, ściółka, wśród leżących gałęzi.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/760461.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.19
Puszcza Knyszyńska, Czołnowo.
Las mieszany; drewno wgniecione w podłoże.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/759064.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.24
Puszcza Knyszyńska, okolice Izob.
Las mieszany, ziemia u podstawy topoli.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/757242.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.14
Puszcza Knyszyńska, Ogrodniczki, 1,5 km E.
Zadrzewienie liściaste (osika); gałęzie zagrzebane w ściółce.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/754541.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
W wątku lokalizacja błędnie podana: 2 km E!
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.17
Puszcza Knyszyńska, Ogrodniczki, 2 km E.
Trawiasta droga oddzielająca las od zrębu; wgniecione w ziemie drewno.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/759083.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.24
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 1,5 km SE.
Skraj szkółki leśnej; pozostałości drewna po wycince.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/757252.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.05.14
Puszcza Knyszyńska, Ogrodniczki, 2 km E, Komosa.
Grobla dzieląca zbiornik wodny.
Numer wątku na Bio-Forum; 33/754558.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Stanowisko już publikowane. Kolekcja z dnia 2014.06.08.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2017.06.04
Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu.
Przydroże w lesie mieszanym.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/979160.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.09.10
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 0.4 km SE.
Las liściasty, przydroże; warstwa trocin.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/783191.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2016.05.20
Puszcza Knyszyńska, Czołnowo.
Starodrzew mieszany; gruba warstwa ściółki.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/874187.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2016.05.17 (w wątku na Bio-Forum błędnie podany 2015 rok)
Ogrodniczki, 1 km E, zbocze starej żwirowni przy ścianie lasu.
Zagrzebane w ściółce szczątki drewna.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/874133.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
UWAGA; w tym dniu z tego siedliska zebrane zostały trzy kolekcje.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2016.05.16
Ogrodniczki, 1 km S.
Śródpolne zadrzewienie liściaste; ściółka.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/903929.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2016.10.09
Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowa.
Las liściasty; ściółka.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/903475.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2016.07.10
Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowa.
Las liściasty; drewno zagrzebane w ściółce.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/870474.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.10.25
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 2 km SE.
Zrąb; ściółka.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/797578.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.09.22
Puszcza Knyszyńska, okolice Pólka.
Las mieszany; ściółka.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/796241.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015.09.29
Ogrodniczki, 0.3 km S.
Trawiaste nieużytki, częściowo samoczynnie zalesione, kupa zrębków drewna.
Numer wątku na Bio-Forum - 33/795552.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2016.04.14
Ogrodniczki, 1.5 km S; z rzadka samoczynnie zalesione nieużytki trawiaste.
Resztki drewna pozostałe po wyrębie.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/903871.
----------------------------------------------------------------------------
2016.07.18
Puszcza Knyszyńska, Czołnowo.
Las liściasty; ściółka.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/904123.
----------------------------------------------------------------------------
2015.09.28
Puszcza Knyszyńska, okolice Czołnowo.
Las mieszany, szerokie przydroże; sciółka.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/793594.
----------------------------------------------------------------------------
2015.10.25
Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu (SE).
Zrąb; ziemia.
Mikroskopował Błażej Gierczyk.
Numer wątku na Bio-Forum: 33/797578.
----------------------------------------------------------------------------
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 01.12.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 651

DATA UTWORZENIA STRONY: 02.12.2011