Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Geopyxis delectans (Starbäck) K. Hansen & X.H. Wang, in Wang, Huhtinen & Hansen, Mycologia 108(6): 1206 (2016)
= Kotlabaea delectans
garstnica ...
Fungi » Ascomycota » Pezizomycotina » Pezizomycetes » Pezizomycetidae » Pezizales » Pyronemataceae
SYNONIMY: dla nazwy przyjętej przez Index Fungorum: Kotlabaea delectans (Starbäck) Svrček, Česká Mykol. 28(3): 131 (1974)
Aleuria delectans (Starbäck) Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 45 (1907)
Geopyxis delectans (Starbäck) K. Hansen & X.H. Wang, in Wang, Huhtinen & Hansen, Mycologia 108(6): 1206 (2016)
Humaria delectans Starbäck, Bot. Notiser: 211 (1898)
Uwagi
Na terenie Puszczy Knyszyńskiej gatunek wydaje się być dość częstym ale nie na wszystkich obszarach. Zazwyczaj wyrasta na początku jesieni (wrzesień). Miejsca przez niego preferowane to pobocza dróg leśnych o podłożu z minimalną lub zupełnie bez warstwy sciółki. Zdecydowanie zasobne w wilgoć.
Jak do tej pory spotykane jedynie w lasach wokół Krasnego Lasu. Być może wpływ na jego występowanie ma odmienny charakter podłoża występujący w tym rejonie: gleby bardziej gliniaste w porównaniu do innych, piaszczystych występujących zazwyczaj na terenie Puszczy Knyszyńskiej.
2018.08.05
Ciasne, 1,8 km SE; okolice zalewu w leśnictwie Zielona (obecnie Krasny Staw).
Bór sosnowy z niewielką domieszką liściastych, skraj koleiny; ziemia.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.09.09
Ogrodniczki, 1 km E.
Las iglasty, błotniste przydroże, miejsce gromadzenia się wód opadowych.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
2016.09.25
Krasny Las, 2 km SE; bór sosnowy.
Przydrożny rów, miejsce zbierania się wód opadowych; ziemia.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
2018.09.30
Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu.
Owocniki na skraju koleiny drogi leśnej.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.09.12
Puszcza Knyszyńska, Krasny Las, 0,3 km SE.
Las mieszany, droga leśna, miejsce zbierania się wód opadowych; ziemia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 05.03.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 776

DATA UTWORZENIA STRONY: 29.09.2018