Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic.
Peziza repanda Pers., Icones pictae specierum rariorum in Synopsi methodica descriptarum 4: 49 (1808)
kustrzebka wygięta
Fungi » Ascomycota » Pezizomycotina » Pezizomycetes » Pezizomycetidae » Pezizales » Pezizaceae » Peziza
SYNONIMY:
Aleuria repanda (Pers.) Gillet (1881)
Discina repanda (Pers.) Sacc., Sylloge Fungorum 8: 100 (1889)
Plicaria repanda (Pers.) Rehm, Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Pilze - Ascomyceten 1(3): 1007 (1894)
Galactinia repanda (Pers.) Le Gal, Bulletin de la Société Mycologique de France 78: 208 (1962)
Uwagi
Od 2002 roku: Peziza cerea, Peziza repanda oraz Peziza micropus uważane są za synonimy Peziza varia!

Podstawą do takiego traktowania tych dotychczas ujmowanych jako oddzielne gatunki, jest praca: K. Hansen, T. Laessoe oraz H. Pfister "Phylogenetic diversity in the core group of Peziza inferred from ITS sequences and morphology".
Jednocześnie autorzy proszą o używanie wobec nich nazwy P. varia, która według nich ma pierwszeństwo przed pozostałymi.

2017.05.01
Skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Ogrodniczek, gm. Supraśl.
Las iglasty w średnim wieku, na terenie dawnego wyrobiska pożwirowego.
Teren ruderalny, nielegalnie zbudowana prowizoryczna wiata wraz z miejscem na ognisko.
Owocniki na żwirowym podłożu wokół wypaleniska. Nie stwierdziłem wyrastania owocników na węglu.
Zarodniki: (13.28)14.14-15.18 x 8.29-9.15 µm.

Stanowisko ujęte w pracy zespołowej:
Grzyby Puszczy Knyszyńskiej - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Mirosław Gryc, Marek Wołkowycki - 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017.05.08 - te same stanowisko tydzień później.
Pozostały już w zasadzie tylko trzy jeszcze może nie zupełnie rozwinięte owocniki ale już o cechach bardziej czytelnych.
Dalsze pozostawienie owocników na stanowisku było dość ryzykowne. Teren rekreacyjny często odwiedzany przez ludzi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2019.09.08
Skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka.
Jeden owocnik, pokaźnych rozmiarów, na leżacym na ziemi pniu brzozy a w zasadzie na próchnie które z niego pozostało.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONTAKT: E-MAIL

DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI: 14.02.2023

LICZBA ODWIEDZIN STRONY: 1429

DATA UTWORZENIA STRONY: 06.05.2017